آرشیو برچسب

تامین اجتماعی

یک بازنشسته به ازای ۳ بیمه شده

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد: به ازای هر بازنشسته در استان ۲.۹ بیمه شده داریم. میانگین کشوری ضریب پشتیبانی پنج است که زنگ خطر در گیلان را نشان می‌دهد. «علی حسین نژاد» با بیان اینکه پایین بودن ضریب پشتیبانی از چالش های سازمان تامین اجتماعی در سطح کلان و گیلان است افزود: در دهه ۶۰ به ازای هر ۱۵ بیمه شده یک بازنشسته یا مستمری بگیر داشتیم که در ابتدای دهه ۸۰ به هفت بیمه شده رسید؛ در حال حاضر این نسبت به زیر سه درصد در گیلان رسیده است. مدیرکل تامین اجتماعی گیلان یکی از دلایل کاهش ضریب پشتیبانی بیمه تامین اجتماعی را نرخ…