آرشیو برچسب

تایید اعتبار دلخوش در مجلس

اعتبارنامه‌ی دلخوش در مجلس تایید شد

اعتبارنامه «سید کاظم دلخوش» از حوزه‌ی انتخابیه‌ی صومعه سرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تایید شد. درجلسه‌ی علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌ی «سید کاظم دلخوش» از حوزه‌ی انتخابیه‌ی صومعه سرا و حسین محمدصالحی از حوزه انتخابیه‌ی فریدن تایید شد. این درحالیست که روز گذشته اعتبارنامه‌ی این نمایندگان توسط شعبات بررسی اعتبارنامه ها مورد تایید قرار گرفته بود. گفتنی است بعد از اینکه در روز دوازدهم خرداد اعتبارنامه های سیدکاظم دلخوش و حسین محمدصالحی نمایندگان صومعه سرا و فریدن در شعبه ده مجلس به تصویب رسید، عصر دیروز نیز…