آرشیو برچسب

تجمع فرهنگیان

نگاهِ معنادارِمجلس و دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

این روزها کم و بیش پی­گیر خبرهای صنفی هستم. از تازه­ترین خبرها می­توان به تلاش دولت برای تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان از یک مؤسسه­ اقتصادی خصوصی به یک مؤسسه­ی اقتصادی عمومیِ غیردولتی اشاره کرد. متأسفانه اطلاعاتِ من و بخش بزرگی از همکاران فرهنگی­ام از این صندوق، به حاشیه­ها و خبرهای مربوط به بانک سرمایه و سوء استفاده از منابع آن خلاصه می­شود. عدم آگاهی و توجه ما، به این صندوق، از یک واقعیت فرهنگی عمده در ایران نشأت می­گیرد و می­توان  از آن به عنوانِ ترجیح منافع فردی به منافع اجتماعی توسط عموم مردم، نام بُرد. ما در این سرزمین…