آرشیو برچسب

تحریم آمریکا

جنگ و تحریم؛ سرگذشت تاریخی دشمنان خودی

در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا ـ سوم نوامبر (13 آبان ماه) ـ فشارها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی علیه ایران، به بخش اصلی دغدغه‌های 80 میلیون شهروند ایرانی مبدل شده است. به نحوی که در ماه‌های گذشته، وزیر نفت ایران مکررا این دوره را "سخت‌تر و مهلک‌تر از جنگ هشت ساله ایران دانسته و تشریح برنامه‌های دور زدن تحریم‌ها را، توضیح نقشه‌های عملیات در جنگ" تشبیه کرده است. با این حال، بسیاری ابعاد و وسعت این تحریم‌ها را به مثابه حمله متفقین به شمال و جنوب کشور در جنگ جهانی دوم دانسته و معتقدند در جنگ تحمیلی، ابعاد و…