آرشیو برچسب

تخریب بناهای تاریخی

عمارت تاریخی چوکام اسیر گردباد ویرانی

عمارت تاریخی چوکام در خمام رو به ویرانی‌ست. این مجموعه ارزشمند روزگاری از آنِ «ناصرالملک» نایب السلطنه‌ی احمدشاه قاجار بود که بعد به فرزندش حسین علی خان قراگوزلو واگذار کرد. عمارت  دو طبقه‌ی چوکام در دل باغی زیبا  بنا شده و دربرگیرنده‌ی ایوانی چشم‌نواز، ستون‌ها، سرستون‌ها، نرده‌های چوبی و تزیینات گچ‌بری تماشایی‌ست . این عمارت ارزشمند از جمله بناهای به یادگار مانده از دوران قاجار است که  سال 1384 با شماره ثبت 13227 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید اما این روزها  گردباد ویرانی‌ها بیش از همیشه این عمارت ارزشمند را دربرگرفته‌ و  …