آرشیو برچسب

تخفیف کتاب در رشت

آنلاین‌ها؛ میدان تازه‌ای برای رقابت

وضعیت کنونی جهان از بسیاری جهات بی‌سابقه است. ما به سبب بیماری کووید 19 شکل ویژه‌ای از زیست را تجربه می‌کنیم. تجربه‌ی دوری از عزیزان و نزدیکانمان حتی به هنگام عزاداری و سوگواری  و نبود آینده‌ای روشن ما را در مخمصه‌ای قرار داده که تجربه آن را نه خود ما نه نسل‌های پیش از ما از سرگذرانده‌اند. ابعاد بحران به تمامی مناسبات انسانی حمله ور شده است. از مناسبات اجتماعی و اقتصادی تا روابط عاطفی، خانوادگی و فردی همگی دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شدند. مفهوم محبت، نزدیکی، عشق، دوستی، بهداشت و روابط انسانی به کلی دگرگون شده‌اند.…