آرشیو برچسب

تخلفات اداری

بازرس کل گیلان: ۵ سازمان بیشترین شکایت درگیلان را دارند

«سیف الله مسرور» مدیرکل بازرسی گیلان گفت: بیشترین ثبت شکایت در استان از شهرداری‌ها، منابع طبیعی، دانشگاه علوم‌ پزشکی، بانک‌ها وسازمان ثبت بوده و دردوسال اخیربرای ۷۰ نفر حکم قضایی صادرشده است. مسرور در نشست خبری با رسانه های استان درباره اقدامات پیشگیرانه این سازمان گفت: در سال گذشته ۱۷ مورد پیرامون مسائل مربوطه به بهداشت و درمان، جلوگیری از تغییرکاربری اراضی، دریافت شهریه اضافی در مدارس، مدیریت پسماند و زباله، نحوی اجرای نظام سلامت دربیمارستان های دولتی و سایرموارد تذکر وهشداردادیم. مدیرکل بازرسی گیلان در خصوص وضعیت…