آرشیو برچسب

ترجمه دریابندری

همان تماشایشان مرا بس بود

یک ؛  تابستان هشتاد و شش در رشت افتخار میزبانی جمعی از دانش آموختگان دبیرستان البرز تهران را برای برگزاری مراسم  قدردانی از دکتر «محمود بهزاد»؛ با جمعی از دوستانم داشتیم. جدا از همه مهمانان اما حضور «نجف دریابندری» و همسرش «فهیمه راستکار»، بر هیجان درونی‌ام افزوده بود و سعی می‌کردم بیشتر این زوج دوست داشتنی را زیر نظر داشته باشم. فارسی نویسی اعلای آقای دریابندری و البته دیگر هنرهاشان برایم همیشه یک الگوی متعالی بود. نزدیک‌ترشدن  به آنها به واسطه میزبانی مان آسان بود اما همان تماشای وقار این دو گوهر مملکت‌مان مرا بس بود…