آرشیو برچسب

تصرف اراضی ملی

آزاد سازی ۷۰ درصد از اراضی ملی و ساحلی گیلان

«علی اوسط اکبری مقدم» معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: برخی اراضی شهرستان‌های این استان در تصرف سازمان ها و نهادها است. یکی ازچالش های منابع طبیعی استان باز پس گیری این اراضی است. وی در نشست بررسی آزاد سازی حریم 60 متری سواحل دریای خزرادامه داد: منابع طبیعی از طریق وزارت کشور پیگیر بازپس‌گیری اراضی ساحلی باشد. در حال حاضرآزاد سازی حریم سواحل بررسی سواحل بر اساس نقشه  سال ۴۲ صورت می گیرد. معاون عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه بخشی ازسواحل درشهرستان های تالش، رضوانشهر ورودسردر تصرف دانشگاه‌ها است، افزود: بخش زیادی…