آرشیو برچسب

تصرف سواحل

پایان دوران تابلوی «ساحل اختصاصی» در گیلان

بابک دین‌پرست، معاون وزیر کشور در حاشیه ستاد آزادسازی سواحل بندرانزلی گفت: تابلوی «ساحل اختصاصی» دیگر معنا ندارد و هر سانتیمتر از سواحل کشور متعلق به 80 میلیون ایرانی است لذا دستگاه‌های دولتی باید در رفع تصرف سواحل اقدام کنند. مهر نوشت: تصرف ساحل به هر نحوی و نادیده‌گیری حریم 60 متری تخلف است و باید در جهت آزادسازی سواحل و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای عموم مردم اقدام شود. معاون وزیر کشور با بیان اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی است و قوانین و مقررات باید بر اساس این شرایط تدوین شود، تاکید کرد: مقرراتی که با هم در تضاد…