آرشیو برچسب

تفرجگاههای گیلان

ثروت سیزده، فرصت است یا تهدید؟

در اساطیر ایران، «مشی» و «مشیانه» نخستین جفت بشر هستند که پیش‌ از تبدیل شدن به انسان، دو گیاه رسته از زمین و از نطفه‌ی کیومرث (نخستین انسان و مقتول اهریمن) بوده‌اند. این دو وقتی از گیاه به شکل انسان در می‌آیند، در قامت و چهره به هم شبیه‌اند. آنگاه در روز فرخنده‌ی سیزدهم فروردین با گره زدن دو شاخه (به نشانه‌ی پیمان) با هم ازدواج می‌کنند. رسمی که بعدها در سنت گره‌زدن‌ها و گره‌گشودن‌های سبزه و موارد دیگر در جشن سیزده‌بدر ادامه می‌یابد. کریم کشاورز مترجم و داستانویس اهل گیلان می‌نویسد: «در گیلان، جوانان در روز سیزده‌به‌در به…