آرشیو برچسب

تمدن مارلیک

نمایشگاه تاریخ محلی گیلان و ناگفته‌های اسناد تاریخی

صـداي نوسـتالژيك باران مي برد مـان به دورهـا، به دورهـاي گـیلان، این قلمروسبزآبي ايران.گیلان با بیش ازسه هزارسال پیشینه ی تاریخی، سند ارزنده‌ای از توان و انگیزش این خطه برای تکاپو درراستای بلوغ و نمونه ی مهمی برای مطالعه تحولات پرشتاب اجتماعی در ایران است. ازمنظر جمعیت شناسی ساکنان اولیه این خطه ترکیبی ازمهاجران آریایی، کاسپی ها و کادوسی‌ها و آماردها و ساکنان بومی منطقه هستند که بعدها از امتزاج این دسته ها قومهای جدیدی پدیدارشدند که دراین میان دو قوم گیل و دیلم اکثریت داشتند. از نگاه مردم شناسی ، مردمان اين خطه به روایت…