آرشیو برچسب

تنفس جنگل

تنفس جنگل، یا اغما و نابودی جنگل های هیرکانی

جنگل‌های هیرکانی شمال کشور با قدمت بيش از چهل میلیون سال یکی از با ارزشمندترین جنگل‌های دنیا بشمار مي‌رود. در دهه‌های اخیر با بی توجهی و برداشت‌های غیر کارشناسی، قاچاق چوب و عدم مدیریت صحیح حدود ۶ر۱ میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور باقی مانده است که این رقم در دهه ۳۰ حدود ۵ر۳ میلیون هکتار بود. یعنی در این مدت حدود ۲ میلیون هکتار را از دست دادیم و از این ۶ر۱ میلیون هکتار هم نیمی مخروبه است و اين يعني فاجعه‌ای غیر قابل جبران. همچنین خشکسالی‌های اخیر و وجود دام‌ها در عرصه‌ها به آن دامن زده واین مقدار ازجنگل‌های باقی مانده…

چالشی به نام مدیریت پایدار جنگل

جنگل‌ها در طول زمان، پناهگاه، منابع غذایی، مواد ساختمانی و مواد اولیه‌ی صنایع را برای مردم تهیه کرده‌اند. در سطح اساسی‌تر، جنگل‌ها خدمات اکوسیستم و زندگی روی کره‌ی زمین را حفظ می‌کنند. جنگل‌ها و تالاب‌ها کارگرهای کربنی و فروشگاه‌های مهم کربن هستند. آن‌ها گردش مواد مغذی و آب را حفظ کرده و اکسیژن تولید می‌کنند. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم آب و هوا، کاهش سیل و تصفیه آب‌های زیرزمینی دارند، در حالی که ریشه‌های درخت مانع از فرسایش می‌شوند. خدمات اکوسیستمی شامل خدمات فرهنگی نیز هست. ثابت شده که پیاده‌روی در جنگل‌ها به سلامت روحی و…