آرشیو برچسب

توربین های بادی گیلان

توربین‌های بادی در شهر زیتون

مانی پوراحمد، عکاس /از منجیل به عنوان شهر انرژی گیلان نام برده می‌شود. باد منجیل که اغلب در بهار و تابستان با شدت بیشتری می‌وزد، از قدیم معروف به هفت باد منجیل بوده است. شدت آن به قدریست که درختان زیتون را اغلب به یک سمت خم می‌کند. توربین‌های بادی نماد شهر منجیل است. این توربین‌ها نه تنها یکی از بزرگترین منابع تولید انرژی پاک به شمار می‌آیند، بلکه شهرت و زیبایی خاصی به این شهر داده‌اند.