آرشیو برچسب

توسعه تجاری

مثلث تقابل با سیاست های تحریمی

امروز همه مسئولین نظام و دولت اعلام می کنند در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و از ملت درخواست می شود در شرایط کنونی دولت را همراهی کنند. این ملت درطی ۴۰ سال گذشته تاکنون بدون هیچگونه دریغی در آزمون وفاداری، پاسداری از کشور، مقاومت در مقابل فشارهای خارجی، اعتماد و خوش باوری به شعارها و وعده های مسئولان اجرایی کشور و امثالهم ، با مال و جان و تحمل همه فشارهای اقتصادی سربلندبوده و نمره عالی را کسب کرده است . امروز هم با داشتن درک و شعور ملی و سیاسی با مشاهده تخلفات عدیده و سوءاستفاده های مالی موسسات مالی و بانکی و سوء تدبیرها ،…