آرشیو برچسب

توسعه شهری گیلان

رشت همیشه زنده بوده و هست

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با همکاری پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان نشست تخصصی رشت پژوهی دهم دی ماه در سالن این پژوهشکده در رشت برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، فرهیختگان، فرهنگیان، پژوهشگران، مورخان و گیلانشناسان برگزار شد، دکتر احمد سمیعی گیلانی، احمد اداره چی، مهندس روبرت واهانیان و دکترعلی امیری در یک میزگرد تخصصی برای حاضران صبحت کردند. همچنین دکتر حاج محمدی شهردار رشت نیز پیرامون وضعیت کنونی رشت مطالبی ارایه کرد. گفتنی است فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و…