آرشیو برچسب

جریمه ساخت و ساز غیرمجاز

تخریب املاک نسقی رشت، نمایشی تبلیغی یا اقدام جسورانه؟

برخورد شهرداری در تخریب یک ساختمان 5 طبقه خلاف ساز درمنطقه حمیدیان، حالا دیگرمالکان و سازندگان  6 هزار مسکن نسقی را در این شهر تهدید می کند. آیا می توان امیدوار بود رشت با شروع این قبیل اقدامات دیگر آرمان شهر خلاف سازان مسکن کشور نباشد؟  رشت که پیش ازاین به مدت دو دهه شهر امن خلاف سازها در بخش مسکن بود، حال به سمت استاندارد سازی ساخت مسکن طبق مقررات ملی ساختمان و نظارت های نظام مهندسی در بخش نسق سازی گام برداشته است و راه خلاف‌های رایج در ساخت‌ وسازهای مسکونی که در اغلب موارد ارتکاب آن به جای هزینه، سود هنگفت نصیب سازنده‌ها…