آرشیو برچسب

حسین نحوی نژاد

۲۹۰ هزار سالمند گیلانی، بدون کارت منزلت

گیلان پیرترین استان کشور است و بنا بر آمارها اگر نرخ سالمندی در کشور 10 درصد باشد در این استان نرخ سالمندی بین 16 تا 17 درصد است. در این زمینه دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه این موضوع هم برای استان فرصت است هم تهدید به مرور بیان کرد: اگر برای این موضوع درست فکر و برنامه ریزی کنیم سالمندی برای ما یک فرصت است ولی اگر برنامه ریزی نکنیم و از آسیب‌های سالمندان کم نکنیم تبدیل به تهدید می‌شود. وی اضافه کرد: افراد سالمند در دوران پیری و کهولت سن نیاز به مراقبت بیشتر، توجه به سلامتی و محبت دارند و باید…