آرشیو برچسب

حمایت از هنرمندان

توهمی به نام قلب تئاتر خیابانی کشور در رشت

تئاتر خیابانی از دیر باز هنری بوده که اقشار مختلف جامعه را به یکدیگر پیوند داده است. این نوع از تئاتر توانسته هم به نوعی در انعکاس اعتراضی اجتماعی موفق باشد و هم در ارتباط برقرار کردن با آحاد گوناگون جامعه موثر عمل کند. البته این هنر از آغاز پدید آمدن تا کنون دچار تغییرات گوناگونی شده است؛ چونان که می­بینیم در قرن بیستم و جنگ جهانی اول این هنر هدفش ترویج انقلاب بود و بعدتر، یعنی از سال های دهه  میلادی 60 از رویکردش که دفاع از پرولتاریا بود، صرفِ نظرکرد و معترض آن شد. بعد از آن که از سویه­ سیاسی اش کاسته شد، جای خود را به…