آرشیو برچسب

حمله سایبری

بازگشت یک سوم جایگاههای سوخت گیلان به مدار

یک روز پس از حمله سایبری و بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند سوخت سراسر کشور، اکنون به گفته مدیرشرکت فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان، 80 درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت استان به مداربهره برداری بازگشتند. حال بعد ازگذشت یک روز از اخلال در روند سوخت‌گیری و ایجاد صفهای طولانی در پمپ‌بنزین‌ها، به نظر می‌رسد، بیشتر پمپ بنزین‌های کشور به حالت قبل باز گشته‌اند و طبق آخرین وعده‌های مدیریت شرکت فراورده‌های نفتی استان، قرار است تا پایان امروز کلیه جایگاه‌ها به حالت عادی خود باز گردند در همین رابطه شب گذشته نیز سخنگوی شرکت ملی پخش…