آرشیو برچسب

خط گیلکی

رسم الخط گیلکی، شیوه‌نامه‌ای برای زبان مادری

دور باشیم یا نزدیک، پیر باشیم یا جوان، همواره آوایی آشنا درهم تنیده با آواز دریا و جنگل در کوچه پس‌کوچه‌های ذهنمان طنین‌انداز است. پژواک کلماتی که از دور دست زمان به ما رسیده؛ لالایی‌هایی که شب‌هنگام  ما را به سرزمین رویاها برده‌اند؛ طنین آوازهایی که به وقت کار، شالیزارها را سرشار از روشنی کرده‌اند؛ اشعار،ترانه ها،متل ها وقصه هامان ریشه در این خاک داشته‌اند. زبان بخشی مهم از هویت مردم هر سرزمین محسوب می‌شود و خوش‌بختانه  زدودن غبار مهجوریت  از گیلکی موضوعی‌ست  که در سال‌های اخیر مورد توجه فرهیختگان این خطه قرار گرفته است.…