آرشیو برچسب

دانشجویان بازداشت شده اعتراضات

پرونده باز دانشجوها

زهرا جعفرزاده- روزنامه هم میهن/ تعداد دانشجویان بازداشتی مشخص نیست. آمار دقیقی از آنها در دست نیست اما آنطور که از تعدادی از وکلا، شنیده می‌شود همچنان تعدادی از دانشجویان در بازداشت‌اند. برای گروهی از آنها دادگاه تشکیل و رأی هم صادر شده است و عده‌ای هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. براساس اعلام وکلای این دانشجویان، اخلال در نظم و آسایش عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اتهاماتی است که به 90درصد دانشجویان وارد شده. از دانشگاه‌ها خبر می‌رسد که پس از آزادی، برای دانشجویان بازداشتی در کمیته انضباطی دانشگاه پرونده تشکیل می‌شود،…