آرشیو برچسب

دانشجویان

دیر و بدون اولویت برای دانشجویان

بعد از دو سال از گذشت کرونا از سال گذشته موضوع واکسیناسیون عمومی در تمام کشورهای جهان به طور جدی مطرح شد. کشور ما از همان ابتدا خبر از تولید واکسن‌های مختلف داخلی می‌داد. همزمان با اخبار تولید واکسن‌های ایرانی بود که بسیاری از کشورها با پیش خرید واکسن‌های خارجی واکسیناسیون خود را به حد معقولی رساندند و امور اجتماعی خود را از سر گرفتند. با این حال برای دستیابی به ایمنی جمعی نیاز به واکسینه شدن 70 درصدی جامعه است. کرونا اصلی‌ترین عامل تغییر در شیوه آموزشی مدارس، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها در دو سال اخیر بوده است. در دانشگاهها…

آیا همه دارند از ایران مهاجرت می‌کنند؟

گاهی درباره‌اش می‌شنویم و هر روز هم آمار جدیدی به گوشمان می‌رسد که حکایت تلخی از ناامیدی دارد: «اینجا جای ماندن نیست.» سال‌هاست که ما ایرانیان، با مقوله مهاجرت آشنا هستیم، چه خودمان در فکرش بودیم و چه قوم و خویشمان، همکارانمان، دوستانمان که یک روز، چمدان بستند و رفتند؛ برای همیشه. شرایط بد اقتصادی که به اوج خودش می‌رسد و فشار به مردم زیادتر می‌شود، واژه مهاجرت مثل ویروسی در دهان‌ها و گوش‌ها می‌پیچد. هر جا می‌نشینیم و بلند می‌شویم، صحبت از رفتن و نماندن است و هر از گاهی که آماری می‌آید و رتبه مهاجرت ایران در دنیا اعلام…