آرشیو برچسب

دانش آموز

مادر به مثابه سرمایه فرهنگی

وقتی در زمان جنگ مدارس سه شیفت داشتند و سه یا چهار نفری کنار هم در یک میز می­نشستیم هرگز تصور نمی­کردم روزی در شرایطی عجیب­تر و این­بار به عنوان مادر دانش­ آموز، دوره ابتدایی را تجربه کنم. این یادداشت در طول روزهایی که همراه فرزندم با سامانه شاد درس می آموختیم و شاهد رنج و دشواری مادران بودم شکل گرفت. بدیهی و محتمل است دانش­ آموزانی در این شرایط باشند که پدر یا عضو دیگری از خانواده همراهی­شان کند. برای دانش ­آموزان دبستانی در شرایط کنونی دسترسی به گوشی­های هوشمند و اینترنت پرسرعت کافی نیست. آنچه تفاوت میان دانش آموزان و…