آرشیو برچسب

درآمد شهرداری ها

از فربه‌گی نیروی انسانی تا پروژه‌سازی‌های خلق الساعه

مدیریت مالی شهرداری‌ها و به تبع آن تعادل منطقی میان هزینه‌ها و درآمدهای مدیریت شهری از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروزه مدیران شهری و البته مدیران شهری استان گیلان با آن مواجه  هستند. اما برای واکاوی این مهم، نخست باید مروری به اختصار بر سیر منابع درآمدی شهرداری‌ها  داشت. لازم به ذکر است که در سال 1361 قانون خودکفایی مالی شهرداری‌ها، میزان سهم شهرداری‌ها از منابع دولتی به 30درصد کاهش می‌یابد. پس از این دوران با تأکید قانون اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) مبنی بر خودکفایی و استقلال…