آرشیو برچسب

دستفروشی گیلان

رشت دو هزار دستفروش دارد که برای ساماندهی آنان فکری نشده است

چند سالی می شود که رنگ خواب بعد از نماز صبح را ندیده . دراین مدت هر روز صبح وقتی هنوزافتاب بیرون نزده مریم خانم چادر به کمر بسته بساط سبزی های محلی خود را به دست گرفته و همراه با چند نفر دیگر ازاهالی سوار وانت کرایه می شوند. آنها هر روز درتابستان و زمستان از یکی از روستاهای واقع درجاده صومعه سرا به ماسال راهی رشت و خیابان طالقانی ( بیستون) می شوند. سبزی خوردن محلی، پاچ باقلای سبز، تربچه و تخم مرغ محلی اجناس همیشگی و روزانه بساط مریم خانم و همراهان او است. هرچند وقت یکبارهم میوه و سبزی های نوبرانه و حتی سفارش مشتری در…