آرشیو برچسب

دفن پسماند کرونا

دفن‌گاه زباله استاندارد در گیلان نداریم

زباله‌های عفونی پس از شیوع بحران کرونا یکی از مهمترین معضلات مدیریت شهری است. چرا که نیازمند امحای اصولی و مناسب است تا اثرات آن متوجه محیطی که در آن زندگی می کنیم نشود. اگر چه در سالهای اخیر زباله های عفونی ابتدا در بیمارستان‌ ها ضدعفونی و سپس دفن می شوند اما به دلیل افزایش مواد و محصولات مراقبتی در برابر ویروس کرونا لازم است که بدانیم این مواد به چه طریق امحا یا دفن می شوند؟ به گفته‌ی مسوولان سازمان پسماند شهرداری رشت، روزانه 800 تن زباله شهری به دفنگاه سراوان وارد می شود که اقداماتی شامل موارد  سمپاشی و گندزادیی،…