آرشیو برچسب

دوربین کنترل ترافیک هوشمند رشت

رشت زیر ساخت ترافیکی ندارد

تداوم سفرهای تابستانی در آخرین روزهای شهریور و شروع خرید مدارس به شدت ترافیک در خیابانهای رشت افزوده است. بطوریکه اینروزها حتی معابر و کوچه‌های فرعی رشت نیز از ترافیک و ازدحام خودروها در امان نیستند و شهروندان از ساعتها حضور در خیابانهای کم عرض و پرترافیک کلافه. عرض کم معابر و خیابانها، بافت سنتی شهر، نبود کمر بندی و مسیرهای جدید درون شهری و عدم اجرای پروژه‌های زیر ساختی حمل و نقل و ترافیکی در رشت، سالهاست ترافیک این شهر را به معضل حل نشدنی مدیریت شهری بدل کرده است. چالشی برای متولیان حوزه ترافیک و مدیریت شهری رشت که در…