آرشیو برچسب

رسانه های کشور

کرونا لگد محکمی به روزنامه‌ها زد

امیر نریمانی/ مجله روزنامه نگاری جدید- «تلگرام رسانه‌ی ملی ایرانیان است» این جمله از دکتر «حمید ضیایی پرور» است. او یکی از معدود چهره‌های دانشگاهی ایران است که در اوج فیلتر و مخالفت‌ها با تلگرام به صراحت درباره‌ی اهمیت و نقش آفرینی این وسیله‌ی ارتباطی اظهارنظر رد. ضیایی پرور متولد ۴۸ در سبزوار از چهره‌های فعال دانشگاهی درحوزه‌ی رسانه‌های اینترنتی است. ارشد و دکتری خود را در رشته‌ی علوم ارتباطات از دانشگاه آزاد دریافت کرده و برای بیش از دو دهه (۱۵ سال روزنامه ‌یخراسان و 6 سال روزنامه‌ی همشهری) سابقه‌ی فعالیت روزنامه ‌نگاری…