آرشیو برچسب

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

شهر خلاق خوراک شناسی رشت، از ثبت تا حذف

«شهر خلاق خوراک شناسی» عنوانی که از دور دل را می برد و از نزدیک زهره را... آذر ماه که بیاید رشت شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو، چهار ساله می شود. اما مساله این است ماندن یا حذف شدن! منتقدین می گویند اقدامات اساسی در مورد توسعه شهر خلاق خوراک انجام نشده است، مدیران دولتی و شهری می گویند باید برای این مهم اقدامات درخوری انجام می گرفت ولی نمی گویند خود چه کرده اند.اما مدیر اسبق برنامه های یونسکودر شهر خلاق رشت که قبلا مسوول روابط عمومی شهرداری این شهر هم بوده معتقد است کارهای زیادی در رابطه با شهر خلاق خوراک شناسی رشت انجام…