آرشیو برچسب

رودخانه گوهررود و زرجوب

شهر صنعتی منبع آلودگی رودخانه های رشت

در حالیکه هفته گذشته کلنگ اجرای جمع آوری فاضلاب جنوب رشت به زمین زده شد و از سوی مدیریت آبفای استان اعلام شد با جمع آوری فاضلاب شهری وهدایت آن به تصفیه خانه درحدود 35 درصد از میزان ورود فاضلاب و آلودگی به رودخانه های شهر کاسته می شود اما امروز «اسماعیل حاجی پور» رییس شورای اسلامی رشت گفت: صنایع موجود در شهرصنعتی رشت نسبت به ایجاد تصفیه خانه درشهر صنعتی بی تفاوت هستند. حاجی پور افزود: لندفیل سروان و بیمارستان ها از دیگر منابع آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت هستند و برای این دو منبع آلودگی کارهایی از سوی دستگاه های…