آرشیو برچسب

رکود بازار

وقتی گیلانی ها تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنند

شاید کمتر کسی از عموم مردم فکر می کرد که طی یک سال اخیر تا این حد شاهد تغییرات اقتصادی در جامعه باشیم. تغییراتی که همراه با رکود در اقتصاد، رکوردهای زیادی نیز در بخش های مختلف به همراه داشت! افزایش بی رویه قیمت ها در تمام اقلام مصرفی، عمرانی، خدماتی، پزشکی و بهداشتی و درمانی، حمل و نقل، مسکن و خودرو و خلاصه گرانی در همه حوزه ها باعث شد به معنای واقعی افراد شاهد کوچکتر شدن سفره های شان باشند. طبیعتا اکثریت مردمی که نه آقازاده هستند و نه خانم زاده، نه مدیر نه رییس، نه رانت خوار و نه جیره خوار بیش از هر کس دیگری در این بازار…