آرشیو برچسب

ریاست سازمان چای کشور

محمد ولی روزبهان، مدیرعامل جدید منطقه آزاد انزلی

مرور، بخش اجتماعی- با حکم مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمدولی روزبهان» به عنوان مدیرعامل  ورئیس هیات مدیره جدید سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. در طی ماههای اخیر بعد ازاینکه اعلام شد «رضا مسرور» ازمدیرعاملی منطقه آزاد انزلی خداحافظی کرده و به «شستا» می رود، ازگزینه های زیادی برای پست مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی نام برده شد. اما «محمدولی روزبهان» یکی از مهمترین گزینه های انتخاب هفتمین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بود. وی ازحمایت محمدباقرنوبخت ، محمد علی نجفی و رضا مسرور برای این…