آرشیو برچسب

ریزگردها در گیلان

پایانی تلخ برای خوشبینی در آب و هوای گیلان

کشاورزی گیلان در بهار امسال یکی از کم‌ بارش‌ترین فصلهای کشت خود را پشت سر گذاشت. در حالیکه طی چند سال اخیر در اغلب استان‌های کشور بارشها کمتر از حد نرمال بود امسال نیز کاهش 40 درصدی بارشها درگیلان همزمان با گرمای هوا، مهر تأییدی شد در خشکسالی و کم آبی شدید استان.  اما آنچه که بیشتر موجب نگرانی کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی بوده، تداوم و تشدید ورود ریزگردها و گرد وغبار صحرای ترکمنستان و سواحل شمالی دریای خزر به عنوان سوغات بادها و جریانهای شمالی به گیلان است. در حالی که سالها منشا و کانون گرد و غبار ورودی به مناطق غربی و…