آرشیو برچسب

سرانه مصرف گوشت قرمز در گیلان

روزی ۱۵ گرم گوشت برای گیلانی‌ها در سال ۹۸

مرکز آمار ایران طرح‌های آمارگیری متنوعی از زیر بخش‌های کشاورزی به ویژه دام که حدود 24 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد، اجرا و نتایج آن را منتشر می‌کند. خوشبختانه با توجه به اهمیت تولید آمار بهنگام، از سال 1396 گردآوری و انتشار آمار این زیربخش در بازه زمانی فصلی و ماهانه در دستور کار این مرکز قرار گرفت. بر همین اساس از سال 1397 اجرای طرح‌های آماری فصلی دام سبک و از سال 1398 آمارگیری فصلی دام سنگین و همچنین تغییر در شیوه اجرا و زمان انتشار نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سالانه به فصلی و…