آرشیو برچسب

سفر هیات دولت به گیلان

آیا سفرهای استانی تاثیری در انجام مصوبه‌های ناتمام گیلان دارد؟

تنها در سفر اول روحانی در دولت نخست او بنا بود ۳۶ مصوبه با اعتبار ۷۹۶ میلیارد تومان اجرایی شوند اما با وجود آنکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، رقم اعتبار این پروژه‌ها تا یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کرد، اما از مجموع این ۳۶ مصوبه تنها ۱۴ پروژه تکمیل شد. در سفر دوم او در سال ۹۷ هم ۶۷ پروژه با اعتبار یک هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که بنا بود در سال ۹۸ یک هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان و در سال ۹۹، ۹۱۶ میلیارد تومان آن پرداخت شود. با وجود این آمارها و اعتبارات هنگفت، حالا در دولت ریییی هم…