آرشیو برچسب

سواحل خزر

پلاستیک؛ بلای جان دریای خزر

درنشستی به مناسبت روز ملی دریای خزر، برکاهش زباله های پلاستیکی به خزر تاکید شد. به گزارش مرور، مشاورمعاونت محیط زیست دریایی وتالابهای کشورر در رشت گفت: کاهش زباله های پلاستیکی ازمهمترین اتفاقاتی است که باید در خزر و سواحل آن صورت بگیرد. وی افزود: هرساله در گرامیداشت روز دریای خزر از سوی کنوانسیون تهران به موضوعاتی ازسوی کشورهای حاشیه خزر پرداخته می شود تا برنامه هایی برای اثربخشی دربهبود وضعیت زیست محیطی خزراجرا شود. اولویت امسال نیز بر مدیریت و کاهش زباله به خصوص پلاستیک ها در سواحل خزر متمرکز شده است. دریای خزر دریاچه…