آرشیو برچسب

شعر دهه 90

هذیان نویسی، آسیب شعر فراسپید است

کوروش جوانروح متولد 24 شهریور سال 1351 در شهرستان رامسر از پدر و مادر صومعه‌سرایی است. به عنوان کاردان رادیولوژی در بخش دانشکده‌ی دندانپزشکی رشت مشغول به کار است؛ درکنار آن کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی را در راستای دغدغه‌های روانی هنر آموخته است. دغدغه‌های اصلی او در کنار زندگی سالم؛ شعر، نقد ادبی، نگارش متن‌های اجتماعی و روانشناسی در قالب روانشناسایی مثبت است که به صورت ستون ثابت در دو هفته نامه‌ی "دوات" چاپ می‌شد  سابقه‌ی چاپ شعر، نقد و متن‌های اجتماعی در روزنامه‌های ابتکار، گیلان امروز، گلچین گیلان، پگاه، توسعه‌ی جنوب،…

شعر دهه‌ی نود، شعر شتاب و همهمه

اگر با این پیش فرض که ما در حال تجربه‌ی دوران پست‌مدرن و وضعیتی نامتعارف هستیم و با مختصات و شاخصه‌های اصلی عصر روان‌پارگی‌ها و برخوردهای التقاطی با پدیده‌های هستی به حادثه‌ی شعر در دهه‌ی نود بپردازیم؛ به رفتارهای اسکیزوفرنیایی و جزیره‌های کوچک می‌رسیم. شعر دهه‌ی نود با این شاخصه‌ها که متاثر از دهه‌های پیشین بود؛ با صداهای متکثر  به نمود و تکامل در شکل‌گیری رسید و می‌توان اذعان کرد که شاعران  ناخودآگاه در حال تجربه‌ی وضعیتی بودند که با نهادینه کردنِ ارزش‌های نامتعین و چندگونگی، پیش از جامعه صنعت و غول تکنولوژی به استقبال…