آرشیو برچسب

شهرنو

روسپی‌های شهرنو؛ از اعدام پری بلنده، ثریا ترکه و اشرف چهارچشم تا امروز

جعفر شیرنیا- تاریخ ایرانی «دیشب نفرین‌شدگان شهرنو، شبی دردناک و مصیبت‌بار را به صبح رساندند. آن‌ها تشنه، گرسنه و لرزان از سرما، بر سرنوشت تلخ خود گریستند. گریه آن‌ها بدین سبب نبود که سرپناه گناه‌آلودشان نابود شده است. آنان به خط سیر زندگی تباه‌شده‌شان اشک ریختند. چنانکه می‌دانیم اینان اکثراً نه به میل خود بلکه با زور، فشار، تهدید و به وسیله مشتی قلدر… به این راه گناه‌آلود کشانده شده‌اند.» این بخشی از یکی از یادداشت‌های روزنامه اطلاعات در ۱۰ بهمن ۱۳۵۷، فردای روزی است که عده‌ای شهرنو (محل زندگی و کار روسپیان تهران) را به آتش…