آرشیو برچسب

شهر خوراک ایران

تدوین اطلس خوراک شناسی گیلان

قرار گیری رشت در فهرست شهرهای خلاق خوراک شناسی یونسکو، ظرفیت خوبی برای توسعه پایدار این شهر فراهم کرد. آذر سال 94 شهر رشت، بطور رسمی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی انتخاب شد و در فهرست شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ثبت شد. علت انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی، تازگی، در دسترس بودن مواد اولیه و تنوع خوراک و فرآورده های غذایی محلی، فرآیند سلامت محور تولید غذای محلی از مزرعه تا سفره، در مرکزیت قرار گرفتن رشت و به تبع آن دارا بودن شاخص ها و زیرساخت های توسعه و در نهایت وجود…