آرشیو برچسب

شورای ترافیک

بریدگی می بندیم، پس هستیم!

خیابان های این روزهای رشت به جرات سنگین ترین و گره خورده ترین ترافیک تاریخ این شهر را تجربه می کنند. شهروندان صبور و نجیب رشت قطعا در هیچ برهه ای چنین پیچیدگی و انقباضی را در خیابانهای قدیمی و جدید رشت شاهد نبوده اند. آنچه در این میان عجیب به نظر می رسد این مساله است که پلیس راهنمایی رانندگی رشت در اقداماتی ضربتی بریدگی می بندد، میدان مسدود می کند و سرعت گیر می کارد. عجیب تر اینکه مدیران ترافیک شهرداری در قبال تحرکات اینچنینی سکوت و انفعال پیشه کرده اند. این سکوت از یک سو، و مطالبات و اعتراضات شهروندان که به ناچار به اعضای…