آرشیو برچسب

شورای سوم رشت

راه اندازی مجدد مرکز پژوهشهای شورای شهر رشت

بعد از اینکه سومین دوره شورای شهر رشت به دلیل فساد مالی و دستگیری چند عضو آن از سوی استانداری وقت منحل شد، یکی از تبعات آن معلق شدن فعالیتهای مرکز پژوهش های شورای اسلامی بود. مرکزی که به صورت علمی فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری رشت را مستند و در راستای جذب سرمایه گذار به مدیریت شهری ارایه می کرد. اما 7 الی 8 سالی طول کشید تا مدیریت شهری رشت باردیگر ضرورت راه اندازی چنین نهادی را برای این شهر الزامی بداند. هرچند که در شهریور 1396 رضا رسولی یکی از اعضای شورای چهارم رشت ، خواستار راه اندازی مجدد این مرکز شد و از ریاست وقت شورا…