آرشیو برچسب

صنایع کوچک

صنایع کوچک ۹۰ درصد صنعت استان را تشکیل می دهند

۹۰  درصد صنعت استان در اختیار صنایع کوچک هستند. «ارسلان زارع» سرپرست استانداری گیلان با بیان اینکه ۹۰  درصد صنعت استان در اختیار صنایع کوچک است بر استفاده از ظرفیت های صنایع کوچک در راستای تولید و اشتغال تاکید کرد. زارع افزود: گیلان درعرصه صنعت از نخستین استان های کشور بوده و می‌توان از ظرفیت های صنایع کوچک در راستای تولید و اشتغال بیشتر استفاده کرد. وی گفت: شرایط حال حاضر کشور اقتضا می کند تا بیش از گذشته به تولید داخل و رونق بیشتر آن توسط واحدها و صنایع داخلی تکیه و تاکید داشته باشیم. صنایع کوچک با اشتغال هر واحد، پنجاه…