آرشیو برچسب

صنوبر کاری در گیلان

درآمد زراعت چوب حافظ جنگلهای گیلان می‌شود

گیلان یکی از مقاصد مهم توسعه زراعت چوب در کشور است. دولت از سال ۹۶ و همزمان با اجرای طرح تنفس جنگل ، سازمان جنگلها را مکلف به اجرای طرح زراعت چوب کرد. براساس برنامه‌ی ششم توسعه ، ۷۵ هزار هکتار در سطح کشور جهت زراعت چوب پیش بینی شده که سهم استان گیلان ۶۶۰۰ هکتار است. این درحالیست که پیش از اختصاص این سهم ، 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و جنگلی گیلان توسط اشخاص حقیقی به زراعت چوب اختصاص پیدا کرده بود. همچنین ۱۴ هزار هکتار زراعت چوب نیز دربخش دولتی گیلان انجام می گیرد که در راستای تامین مواد اولیه ۴ شرکت سلولزی استان پیش بینی…