آرشیو برچسب

صنوف الاینده رشت

مشاغل و صنوف آلاینده رشت به خارج شهرمنتقل می شوند

مشاغل و صنوف دارای آلایندگی های صوتی و زیست محیطی در داخل شهرها از معضلات زندگی شهرنشینی امروزهستند که شهر رشت نیز از آن بی بهره نیست. فعالیت فنی و کارگاهی برخی صنوف فاقد پروانه کسب و مشاغلی نظیر تعمیرگاه های اتومبیل، صنایع چوب، تعویض روغن ها و آلومیینیوم سازی ها و رشد قارچ گونه و فزاینده آنها در داخل شهر رشت سلامتی روحی و روانی شهروندان را تهدید کرده است. این درحالیست که بنا به مصوبه ابلاغی هیات دولت به شهرداریها در سال 1395، مقرر شد مشاغل و صنوف آلاینده صوتی و زیست محیطی به خارج از شهر منتقل شوند. در همین رابطه…