آرشیو برچسب

طرح آمایش سرزمین

محیط زیست مهمترین مسئله گیلان در طرح آمایش سرزمین

سرپرست استانداری گیلان در جلسه شورای اداری استان ، شورای برنامه‌ریزی را مغز متفکر و موتور محرکه توسعه استان دانست و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و جایگاه قانونی و مهم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان رکن مهم  برنامه‌ریزی و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درراستای توسعه  گیلان دارای اهمیت ویژه است. «ارسلان زارع» افزود: گیلان دارای ظرفیت بسیار زیادی در حوزه اقتصادی، تجارت و گردشگری است که باید تمام ارگانها و‌ نهادها برای توسعه و پیشرفت استان تلاش و برنامه مناسب داشته باشند. با توجه به اینکه این شورا…