آرشیو برچسب

طرح حفاظت از اراضی ملی

افزایش اعتبارات طرح کاداستر اراضی ملی

در سال جاری مدیرکل منابع طبیعی استان با انتقاد از اعتبارات قطره چکانی اجرای طرح کاداستر در استان گفته بود: نسق اراضی روستایی محدوده مشخصی ندارد و این مساله موجب شده کشاورزی دراراضی ملی رونق بگیرد. «محسن یوسف پور» با اشاره به نیاز بیش از 2 میلیاردتومان تخصیص اعتبار دراجرای این طرح تصریح کرده بود: درصورت تامین این اعتبار، اراضي جنگلي ومراتع پايش الكترونيكي خواهد شد و طرح كاداستريا حدنگاري اراضي ملي با مستثنيات اشخاص جهت حفظ حقوق مردم و دولت، تثبيت مالكيت اراضي ملي وجانمايي اطلاعات مكاني وتوصيفي دربانك اراضي اجرا مي شود.…