آرشیو برچسب

طرح صیانت از جنگلهای استان

نهالکاری در جنگل‌های متروکه گیلان

گیلان رتبه چهاردهم کشور در سرانه جنگل را داراست. ازاین رو تلاش و تاکید کارشناسان بر ارتقای وسعت مناطق جنگلی و نهالهای دست کاشت است. روز گذشته مدیرکل منابع طبیعی گیلان از اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها، احیاء، غنی‌سازی و توسعه جنگلها در 8 هزار هکتار از جنگل‌های استان خبر داد. «حامد اختری» با اشاره به اینکه در اجرای طرح صیانت، تاکنون 6 هزار هکتار در مورد مراقبت گرفتند، افزود: طی این طرح مناطقی که جنگل عقب نشینی بیشتری داشت، حدود 5 الی 15 سال طرح‌های مراقبتی انجام شده و اکنون این عرصه‌ها به یک جنگل واقعی تبدیل شده‌اند که نمونه‌های…