آرشیو برچسب

عدم تعطیلی واحدهای تولیدی گیلان به خاطر کرونا

کارگران چشم انتظار تصمیم ستاد بحران

یک هفته گذشته‌ی بسیاری از ادارات دولتی گیلان روزهای نیمه تعطیلی را سپری کردند. فضای ادارات و دستگهاهای اجرایی گیلان از حضور کارمند و ارباب رجوع خلوت تر از همیشه بودند. براساس مصوبه‌ی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات بحران استان، به منظور افزایش آمادگی‌ها و جلوگیری موثر از گسترش شیوع ویروس کرونا تمامی مراکز آموزشی و علمی اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های غیردولتی، پیش دبستانی‌ها و مهد‌های کودک گیلان تا دوشنبه تعطیل اعلام شدند، همه‌ی فعالیتهای فرهنگی و ورزشی استان نیز تعطیل شده و شهرداری رشت نیز فعالیت و حضور…