آرشیو برچسب

غله و بازرگانی

نان از کیفیت افتاد

بعد از اصلاح یارانه آرد و نان در دولت سیزدهم نیز آنگونه که انتظار می‌رفت تغییراتی در کیفیت نان و پخت آن روی دهد، اما گزارش‌های مردمی از افت کیفیت نان و صف‌های طولانی نانوایی‌ها پس از اصلاح یارانه آرد و نان خبر می‌دهند. کیفیت پایین نان و توزیع جغرافیایی نامناسب نانوایی‌های رشت عدم رضایت مردم را به همراه داشته است. هر چند که بی‌کیفیتی نان و آرد در گیلان موضوع جدیدی نیست و همواره شهروندان از بی کیفیتی نان گلایه می‌کنند و نانوایی‌های استان از آرد. بعد از اصلاح یارانه آرد و نان در دولت سیزدهم نیز آنگونه که انتظار می‌رفت…